Prisliste

Studentrabatt 20% på all behandling

Undersøkelse 

Undersøkelse (inkl røntgen, enkel rens, undersøkelse av slimhinner)                                                                                                                                                                                                                                                   1350,-
Rens hos tannpleier                                                                                                                            990,-
Periobehandling hos tannpleier (per besøk)                                                                                   750,- per behandling, avhenger av tidsbruk

Røntgen (per stk)                                                                                                                                135,-
OPG    (panoramarøntgen)                                                                                                                750,-
 
Bedøvelse                                                                                                                                             210,-
 
Tannfyllinger
En flate                                                                                                                                                1190,-
To flater                                                                                                                                               1590,-
Tre flater/oppbygning av tannkrone                                                                                      1890-2390,-
 
Rotfylling

En kanal (fortann – hjørnetann inkl bedøvelse)                                                                          4550,-           
To kanaler (små jeklser inkl bedøvelse)                                                                                       4950,-              
Tre rotkanaler (jeksler inkl bedøvelse)                                                                                          5950,-               
 
Tanntrekking
Enkel ekstraksjon (inkl bedøvelse)                                                                                       1550-2590,-
Komplisert trekking (kirurgi inkl oppdekking og bedøvelse)                                                      3590,-   
 
Bleking 
Blekeskinne en kjeve inkl blekemiddel                                                                                          2500,-
Blekeskinne to kjever inkl blekemiddel                                                                                         4000,-
 
Protetikk (kun norsk tannteknikk)
 
Kroner                                                                                                                                               7350,-
Helprotese, en kjeve (inkl alle besøk)                                                                                        13900,-
Delprotese                                                                                                                                     18500,-
Implantat (for implantatskrue i ben og krone)                                                                        30000,-
 
 
 
Ingen hygienetillegg for noen av behandlingene
 

Spørsmål? Ring oss gjerne på telefon +4776942024