Prisliste


 
Undersøkelse (inkl røntgen, enkel rens, undersøkelse av slimhinner)                  1130,-
Rens hos tannpleier                                                                                                        500,-
Periobehandling hos tannpleier (per besøk)                                                               750,- per behandling
 
Studentrabatt 25% på all behandling
 
Røntgen (per stk)                                                                                                            140,-
OPG    (panoramarøntgen)                                                                                            650,-
 
Bedøvelse (uavhengig av antall)                                                                                  210,-
 
Tannfyllinger
En flate                                                                                                                             850,-
To flater                                                                                                                           1250-1550,-
Tre falter +                                                                                                                      1650-2050,-
 
Rotfyllinger (maskinell)


En kanal (fortann – hjørnetann inkl bedøvelse)                                                        3750,-           
To kanaler (små jeklser inkl bedøvelse)                                                                     4450,-              
Tre rotkanaler (jeksler inkl bedøvelse)                                                                        5200,-               
 
Trekking av tann
Enkel ekstraksjon (inkl bedøvelse)                                                                              1550,-
Komplisert trekking (kirurgi inkl oppdekking og bedøvelse)                                   2900,-   
 
Bleking (+ 25% dersom rent kosmetisk)
Blekeskinne en kjeve inkl blekemiddel                                                                        2500,-
Blekeskinne to kjever inkl blekemiddel                                                                       3500,-
 
Protetikk ( kun norsk tannteknikk)
 
Kroner                                                                                                                              6750,-
Helprotese, en kjeve (inkl alle besøk)                                                                       11900,-
Helprotese, to kjever (inkl alle besøk)                                                                      17500,-
Delprotese                                                                                                                    15000,-
Implantat (for implantatskrue i ben og krone)                                                       25000,-
 
 
 
Ingen hygiene tillegg for noen av behandlingene
 

Can't find your question? Call us now: +4776942024